Saturday, 14 April 2012

மூலிகை செடிகள்
இந்த பூ மலேசியாவின் தேசிய பூ ஆகும். இதன் பெயர் சிகப்பு இஞ்சி (red ginger ) இது ஒரு மூலிகை செடி ஆகும் . இதை பற்றி மேலும் google இல் அறியலாம்.

No comments:

Post a Comment